Een overzicht van de actuele goudprijs.

Evolutie van de Goudprijs

The Silver Mountain

Hoewel al sinds de oudheid waarde werd gehecht aan goud vanwege de schoonheid en de valutahandel die het vertegenwoordigde, is de evolutie van de goudprijs pas echt interessant vanaf 1971. Voor die tijd was de goudprijs rechtstreeks gekoppeld aan de dollar, wat de waarde van een troy ounce, 31 gram, goud vrij stabiel hield op 35 dollar.

Historische evolutie van de goudprijs

Door de eeuwen en decennia heen is er veel gehandeld in goud, waardoor de prijs erg verschillend is geweest. De evolutie van de goudprijs begon met 35 dollar per troy ounce begin vorige eeuw, tot 1900 dollar afgelopen augustus (2011). Daarmee is goud altijd een interessante maar vooral veilige beleggingsoptie geweest.

Evolutie van de goudprijs na 1971

De evolutie van de goudprijs begint dus met de loskoppeling van goud en de dollar in 1971, de zogeheten Nixon Shock. De goudprijs begon toen sterk te stijgen, tot tijdens de oliecrisis in 1980 een recordhoogte van 850 dollar per troy ounce werd bereikt. Rekening houdend met de inflatie is dat een hedendaagse waarde van bijna 2400 dollar, en daarmee nog steeds een record in de evolutie van de goudprijs.
Daarna zette de goudprijs een langzame maar gestage daling in, die eind 1999 eindigde rond de 300 dollar, het dieptepunt in de evolutie van de goudprijs. Centrale Banken besloten toen in te grijpen om verdere daling te voorkomen. Met succes, want sindsdien is de prijs van de goudkoers weer aan het stijgen, tot ongeveer 1760 dollar per tray ounce vandaag de dag. Dat is een record in de evolutie van de goudprijs, als we geen rekening houden met inflatiecorrectie over historische koersen, en een record wat tot voor kort vrijwel dagelijks verbroken werd.

Evolutie van de goudprijs in de laatste maanden

De huidige goudkoers ligt op 1760 dollar per 31 gram. Een jaar geleden was dit ‘slechts’ 1400 dollar, dus de koers van de goudprijs stijgt sterk. Als we naar de evolutie van de goudprijs van het afgelopen jaar kijken, zien we tot eind augustus 2011 een stijgende lijn. Toen werd de recordprijs van 1900 dollar per troy ounce bereikt. Daarna zakte de prijs iets in, zes weken na het hoogterecord betaalde de handelaren 1600 dollar per ounce, waarna de prijs weer omhoog ging tot 1764 dollar op 3 november.
De evolutie van de goudprijs verloopt over een aantal jaren genomen vrij gelijkmatig, maar op kleinere tijdsbestekken kan de prijs erg fluctueren. Verschillen van 20 dollar zijn binnen één handelsdag niet ongebruikelijk, en slimme beleggers kunnen binnen een maand tot 120 dollar verdienen op één troy ounce.

Factoren in de evolutie van de goudprijs

Goud wordt van oudsher gezien als relatief waardevaste en daardoor veilige belegging, juist in economisch onzekere tijden, zoals recessies. Het is dan ook niet gek dat de evolutie van de goudprijs gelijkenissen vertoont met de economische situatie in de wereldeconomie. Tijdens de crises van de laatste drie jaar, zien we de goudprijs erg stijgen. De absolute recordprijs van goud, na inflatiecorrectie 2400 dollar per troy ounce in 1980, viel niet toevallig samen met een oliecrisis. De evolutie van de goudprijs is sterk verweven met die van de olieprijs, een stijgende olieprijs kan duiden op een stijgende goudprijs en andersom, een interessant weetje voor beleggers.
Ook de economische groei van Aziatische landen als India en China speelt een rol in de evolutie van de goudprijs. Hoewel die ontwikkeling samenvalt met economische crises en inflatie in Europa, en dus niet duidelijk te zien is, zorgt de toenemende vraag uit deze landen voor een stijging van de goudkoers.

Toekomstige evolutie van de goudprijs

Hoewel resultaten uit het verleden niks zeggen over de toekomstige evolutie van de goudprijs, blijven factoren als inflatie, crisis en vraag en aanbod een rol spelen bij de totstandkoming van de goudprijs.

, ,