Een overzicht van de actuele goudprijs.

Gouden tientje

The Silver Mountain

Gouden tientje

Het gouden tientje is een van de weinige munten die bij het slaan een intrinsieke waarde had die gelijk was aan de nominale waarde. Dit betekent dat de waarde van de hoeveelheid goud in een gouden tientje destijds ook daadwerkelijk tien gulden bedroeg. Bij bijvoorbeeld bankbiljetten, die maar een fractie van hun financiële waarde kosten aan grondstoffen, is dit anders.
De meeste gouden tientjes zijn geslagen in het tijdperk van de gouden standaard, toen de waarde van het geld nog uitgedrukt werd in goud. Vandaag de dag kan de waarde van een gouden tientje die van het goud erin trouwens ver overstijgen.

Historische gouden tientjes

Het eerste gouden tientje werd geslagen in 1818, het betrof toen een zeer grote oplage van miljoenen exemplaren. Deze aantallen tornen echter niet aan het feit dat de munten bij verzamelaars meer opleveren dan bij de goudhandelaar, door hun ouderdom zijn deze gouden tientjes een zeer gewild verzamelobject.
Toen de gouden standaard eind negentiende eeuw tijdelijk werd losgelaten, maakte de naam gouden tientje plaats voor de term negotiepenning. Deze had nog wel een goudgehalte gelijk aan tien gulden, alleen verdween deze waardeaanduiding van de munt. In 1875 werd de gouden standaard wederom ingevoerd, en verscheen ook de term gouden tientje weer terug op het toneel. Dit bleef zo tot onder invloed van de economische crisis in de jaren ’30 van de twintigste eeuw voorgoed werd afgeweken van de gouden standaard en men in plaats daarvan de papieren standaard ging hanteren.
Hierna was het gouden tientje ook geen wettig betaalmiddel meer, en werd het enkel gebruikt voor de goudhandel. Hoe meer de goudprijs steeg nadat die eenmaal los was gekoppeld van de waarde van de gulden, hoe meer de gouden tientjes waard werden. Op een gegeven moment steeg de verzamelwaarde van de munten zo erg dat deze minder aantrekkelijk werd voor handelaren, en steeds meer voor verzamelaars.
Overigens bevatten alle gouden tientjes 90%, ruim 21 karaat, zuiver goud.

Moderne gouden tientjes

Toen de gouden standaard eenmaal was losgelaten en het gouden tientje geen wettig betaalmiddel meer was, verdween ook de noodzaak deze munten bij te slaan. Wel worden er voor speciale gelegenheden nog gouden tientjes geslagen, bijvoorbeeld om het dertig jaar regeren van Koningin Beatrix te vieren. Deze munten hebben, door de sterke stijging van de goudprijs de afgelopen decennia, een hogere waarde aan goud dan de vroegere tien gulden, en worden dus ook voor een veel hoger bedrag te koop aangeboden. Deze munten zijn voor goudhandelaren minder interessant dan voor verzamelaars, wederom door de hoge verzamelwaarde die deze, veelal schaarse, munten bezitten.

Handelen in gouden tientjes

Voor de koop en verkoop van historische gouden tientjes geldt hetzelfde als voor gouden verzamelmunten. Door de zeldzaamheid en de oudheid ervan ligt de waarde die voor een gouden tientje wordt betaald vaak vele malen hoger dan de waarde die het goud vertegenwoordigd. Het is immers niet alleen verzamelobject, de oudste munten zijn bijna twee eeuwen oud en daardoor ook van historisch belang. Het feit dat er van sommige versies van het gouden tientje maar een paar honderd zijn geslagen speelt natuurlijk ook mee, schaarse verzamelobjecten leveren nu eenmaal veel meer op dan minder zeldzame voorwerpen.
De zeldzaamheid is voor sommige oplages van de gouden tientjes zo groot, dat de kans dat men een origineel gouden tientje uit bijvoorbeeld 1892 treft zeer klein is. Men kan dan vrijwel zeker zijn van een vervalst exemplaar.
Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn. De gouden tientjes die Koning Willem III rond 1880 liet slaan hadden zo’n grote oplage, dat hier bij de goudhandelaar meer geld voor te krijgen is dan bij een verzamelaar. Als u uw gouden tientjes wilt verkopen is het dus slim om na te gaan hoe zeldzaam en oud deze munt is en wat de originele oplage hiervan was, zodat u weet of u zich beter tot een verzamelaar of een goudhandelaar kunt wenden voor de hoogste opbrengst.
De prijzen van de verschillende historische gouden tientjes verschillen dan ook erg. Voor een veelgeslagen gouden tientje van Willem III betaalt u slechts een paar honderd euro, voor zeldzamere munten als die van 1895 kunt u bij een verzamelaar vele duizenden euro’s opstrijken. De gouden tientjes uit 1892, die kwamen in een oplage van slechts 61 stuks, zijn zo zeldzaam dat deze zelden te koop aan worden geboden. Hier een reële prijsschatting van geven is dan ook onmogelijk.

Kortom; voor iedereen met gouden tientjes in het bezit loont het de moeite om aan de hand van het jaartal waarin het verscheen na te gaan wat deze waard zijn. De opbrengst kan variëren van een leuk extraatje tot een redelijk kapitaal.

,