Een overzicht van de actuele goudprijs.

Koers van de Goudprijs

The Silver Mountain

De goudprijs wordt berekend per troy ounce wat iets meer dan 31,1 gram is. Deze prijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Momenteel (November 2011) is de koers van de goudprijs ongeveer 1760 dollar, goudbeleggers die anderhalf jaar geleden één troy ounce kochten kunnen die nu met ruim 600 dollar winst verkopen. De zuiverheid van goud wordt uitgedrukt in karaat. Bij 24 karaat spreken we van zuiver goud, 18 karaat betekent dat er 75% goud in de legering zit en een kwart andere stoffen, om het goud bijvoorbeeld meer geschikt te maken voor sieraden. De koers van de goudprijs gaat uit van 24
karaats, dus zuiver goud.

Historie koers van de goudprijs

Van oudsher wordt goud gebruikt als monetaire standaard. Vroeger betaalde men met goud, vanaf de 18e eeuw kwamen bankbiljetten in omloop, die volledig gedekt werden door een goudvoorraad bij de centrale bank. De koers van de goudprijs was dus rechtstreeks gekoppeld aan de waarde van de valuta, de zogeheten gouden standaard.
Eind 19e eeuw werd de volledige dekking losgelaten, in Nederland stapte men over op een goudkernstandaard waarbij 40% van het geld in omloop daadwerkelijk werd gedekt door goud. Na de tweede wereldoorlog stelde Amerika de koers van de goudprijs vast op 35 dollar per troy ounce. Door oplopende begrotingstekorten in dat land, was men in 1971 gedwongen deze vaste koers los te laten.

Beïnvloeding koers van de goudprijs

De goudkoers staat in de financiële wereld bekend als zeer waardevast. Zeker in tijden van economische crisis is de koers van de goudprijs betrouwbaarder dan die van valuta en aandelen. Het is dan ook niet gek dat beleggers in deze crisistijden, die we ook nu doormaken, teruggrijpen naar de ‘veilige’ belegging goud.
Net als andere investeringen wordt ook de goudprijs beïnvloedt door de wet van vraag en aanbod. Daardoor kan het voorkomen dat in economisch slechte tijden, als de beurskoersen dalen, de koers van de goudprijs juist stijgt, omdat beleggers hun aandelen inruilen voor goud.

Factoren voor een stijging van de koers van de goudprijs

Als er valuta-inflatie optreedt, zoals nu gebeurt door het bijdrukken van Amerikaanse dollars, is de koers van de goudprijs waardevast. De waarde van het geld daalt immers omdat er meer in omloop wordt gebracht, waardoor de goudkoers relatief stijgt. In het specifieke geval van de dollar geldt dit nog meer, omdat die munt van grote invloed is op de bepaling van de koers van de goudprijs. Op het moment van schrijven staat de dollar vrij zwak, wat de goudkoers doet stijgen.
Omgedraaid, dus in geval van deflatie en daarbij horende dalende prijzen, zal de koers van de goudprijs ook stijgen. Door de krimpende economie waarmee deflatie gepaard gaat, zullen beleggers ook hier hun heil zoeken in het goud, waardoor de vraag toeneemt en de goudkoers zal stijgen.
Ook de momenteel opkomende economieën in Azië, zoals China en India, spelen een rol in de ontwikkeling van de koers van de goudprijs. Door de uitgeput rakende goudmijnen en de toenemende vraag uit deze landen stijgt de koers verder.

Dalingen in de koers van de goudprijs

Hierboven hebben we gezien waarom de koers van de goudprijs kan stijgen. Een daling van de goudkoers kan worden verklaard door een afwezigheid van deze factoren. Bij een positieve, groeiende economie zullen de aandelenkoersen stijgen, en zullen meer beleggers kiezen voor aandelen en hun goud verkopen. De koers van de goudprijs zal door deze afnemende vraag dan dus dalen.
Wel is het zo dat de koers van de goudprijs een van de stabielste is, zeker in vergelijking met valuta of aandelen. Goud wordt daarom altijd al gezien als een veilige belegging, ongeacht mogelijke dalingen op de korte termijn.

, ,